Služby

Poskytujeme tyto služby:

  • Měření hluku v mimopracovním prostředí
  • Měření hluku z dopravy
  • Měření hluku v interiérech budov
  • Měření hluku ve venkovním prostředí
  • Hlukové studie

MaREXCOM Zkušební laboratoř je akreditovaná ČIA pod č. 1548.

>Seznam akreditovaných zkoušek:

Pořadové
číslo   

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody   

Předmět zkoušky

1.

neobsazeno

2.

neobsazeno

3.

Měření hluku v mimopracovním prostředí ČSN ISO 1996-1,

ČSN ISO 1996-2,

Věstník MZ ČR částka 11/2017

Venkovní a vnitřní prostředí, doprava

4.

neobsazeno  

5.

neobsazeno

6.

Měření hlučnosti
povrchu vozovky
SOP 04
(ČSN EN ISO 11819-2,
ČSN P ISO/TS 11819-3,
Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže,
ISBN 978-80-86502-82-3/2014)
ČSN EN ISO 11819-2
Prostředí dopravy