Služby

Poskytujeme tyto služby:

  • Kontinuální měření leteckého hluku
  • Měření hluku v mimopracovním prostředí
  • Měření hluku z dopravy
  • Měření hluku v interiérech budov
  • Měření hluku ve venkovním prostředí
  • Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách
  • Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách
  • Měření doby dozvuku
  • Hlukové studie

MaREXCOM Zkušební laboratoř je akreditovaná ČIA pod č. 1548.

Seznam akreditovaných zkoušek:

Pořadové
číslo   

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody   

Předmět zkoušky

1.

Měření a výpočet hluku

Měření

Výpočet

SOP 01

(ČSN ISO 1996-1,

ČSN ISO 1996-2,

ČSN ISO 20906,

Metod. návod MZDr. Měření hluku z leteckého provozu, vydaného pod Č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306)

SOP 03

(ECAC.CEAC Doc. 29)

Letecký provoz

2.

Průběžné měření hluku SOP 02

(ČSN ISO 1996-1,

ČSN ISO 1996-2,

ČSN ISO 20906)

Letecký provoz

3.

Měření hluku v mimopracovním prostředí ČSN ISO 1996-1,

ČSN ISO 1996-2,

HEM-300-11.12.01-34065

Venkovní a vnitřní prostředí, doprava

4.

Měření doby dozvuku ČSN EN ISO 3382-1
ČSN EN ISO 3382-2
Uzavřené prostory a sály

5.

Měření zvukové izolace ČSN EN ISO 16283-1,

ČSN EN ISO 16283-3

Stavební konstrukce a budovy