O společnosti

Společnost MaREXCOM s.r.o. nabízí služby v oblasti monitoringu hluku způsobeného leteckým provozem, letových tratí a environmentální zátěže. Naším partnerem a dodavatelem technologie je dánská společnost Brüel & Kjær, která je předním světovým výrobcem systémů pro měření hluku a vibrací a dodavatelem komplexních služeb pro měření environmentální zátěže.

V organizaci je zavedena akreditovaná zkušební laboratoř dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 č. 1548 – MaREXCOM Zkušební laboratoř. Organizace má zaveden certifikovaný systém managementu kvality v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 9001:2009.

Společnost disponuje dostatečným množstvím materiálních i lidských zdrojů pro zajištění implementace nejmodernějších technologií a poskytování veškerých služeb souvisejících s potřebami zákazníka. Veškerá vykonávaná činnost je založena na solidnosti a korektnosti budovaných vztahů, v aktivním řešení problémů, v otevřenosti a důslednosti.

Filozofie společnosti

Cílem společnosti je zákazníkovi poskytnout veškerý komfort, který je spojen s vysokou přesností měřených a poskytovaných dat.

 • Spokojený zákazník
 • Nabídka služeb „na míru“
 • Flexibilita, přizpůsobení se potřebám zákazníka
 • Rychlá implementace nabízených řešení
 • Aktivní vliv na řešení environmentální problematiky
 • Permanentní upgrade instalovaných technologií
 • Individuální přístup k zákazníkovi
 • Interaktivní diskuse se zákazníkem
 • Týmové řešení problémů
 • Analýzy a konzultace

Proč si vybrat nás

 • používáme nejmodernější technické vybavení
 • provádíme akreditovaná měření
 • rychle provedeme potřebná měření
 • naše služby využívá Letiště Václava Havla Praha