MaREXCOM

monitoring životního prostředí

Naše služby
O společnosti

MaREXCOM s.r.o.


Společnost MaREXCOM s.r.o. nabízí služby v oblasti monitoringu hluku způsobeného leteckým provozem, letových tratí a environmentální zátěže. Naším partnerem a dodavatelem technologie je dánská společnost Brüel & Kjær, která je předním světovým výrobcem systémů pro měření hluku a vibrací a dodavatelem komplexních služeb pro měření environmentální zátěže.

Více…

Kontinuální měření leteckého hluku

Od roku 2008 provozujeme na mezinárodním letišti Václava Havla Praha vysoce sofistikovaný systém kontinuálního monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí – systém dánské společnosti Brüel & Kjær ANOMS8.

Více…

Měření hluku v mimopracovním prostředí

Pro měření hluku v mimopracovním prostředí vlastníme nejmodernější zařízení od společnosti Brüel & Kjær. Od roku 2012 provádíme akreditované měření dle normy ČSN ISO 1996-1 a ČSN ISO 1996-2.

Více…

Měření hluku ze silniční a železniční dopravy

Pro měření hluku ze silniční a železniční dopravy vlastníme nejmodernější zařízení od společnosti Brüel & Kjær. Od roku 2012 provádíme akreditované měření dle normy ČSN ISO 1996-1 a ČSN ISO 1996-2.

Více…

Měření hluku v interiérech budov

Pro měření hluku v interiérech budov vlastníme nejmodernější zařízení od společnosti Brüel & Kjær. Od roku 2012 provádíme akreditované měření dle normy ČSN ISO 1996-1 a ČSN ISO 1996-2.

Více…

Měření hluku v interiérech budov

Pro měření hluku v interiérech budov vlastníme nejmodernější zařízení od společnosti Brüel & Kjær. Od roku 2012 provádíme akreditované měření dle normy ČSN ISO 1996-1 a ČSN ISO 1996-2.

Více…

Měření hluku ve venkovním prostředí

Pro měření hluku ve venkovním prostředí vlastníme nejmodernější zařízení od společnosti Brüel & Kjær. Od roku 2012 provádíme akreditované měření dle normy ČSN ISO 1996-1 a ČSN ISO 1996-2.

Více…

Měření hlučnosti vozovek metodou CPX

Zkušební laboratoř MaREXCOM nabízí měření hlučnosti povrchů vozovek metodou CPX. Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek nabízíme až do rychlosti 130 km/h.

Více…

Hlukové studie

Společnost MaREXCOM s.r.o. nabízí poradenské služby a zpracování studií v oblasti měření hluku, neprůzvučnosti a dozvuku.

Pro Letiště Praha, a.s. v současnosti zpracováváme:

  • izofony hluku z letecké dopravy
  • analýzy porušení postupu pro vizuální přiblížení
  • kompletní zajištění soutěže Nejtišší dopravce
Více…

Proč si vybrát nás


  • používáme nejmodernější technické vybavení

  • provádíme akreditovaná měření

  • rychle provedeme potřebná měření

  • naše služby využívá Letiště Praha

Objednávka měření hluku