Měření hluku ze silniční a železniční dopravy

Pro měření hluku ze silniční a železniční dopravy vlastníme nejmodernější zařízení od společnosti Brüel & Kjær a od společnosti NTi Audio. Od roku 2012 provádíme akreditované měření dle normy ČSN ISO 1996-1 a ČSN ISO 1996-2 a Věstníku MZ ČR částka 11/2017.