Měření hlučnosti povrchů vozovek metodou CPX

Zkušební laboratoř MaREXCOM nabízí měření hlučnosti povrchů vozovek metodou CPX.

Měření metodou CPX lze použít:

  • pro kontrolu provedení nově zprovozňované komunikace se sníženou hlučností
  • pro kontrolu vlivu znečištění komunikace se sníženou hlučností
  • pro provedení kontroly čištění uvedené komunikace tlakovou vodou

Stejným způsobem se také dá měřit běžný povrch vozovky a stanovit tak jeho hlučnost.

Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek nabízíme až do rychlosti 130 km/h, lze tedy měřit na všech komunikacích v České republice.

Metodika měření

  • Měření je akreditováno dle ČSN EN ISO 11819-2 (metoda CPX) a Metodiky pro měření komunikací z hlediska hlukové zátěže (ISBN 978-80-86502-82-3) a splňuje tedy i všechny požadavky TP 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností
  • Pro měření se používá speciální zkušební pneumatika Uniroyal Tigerpaw 225/60 R16 SRTT, která je celosvětově využívána v automobilovém průmyslu jako standardní měřící pneumatika. Díky tomu jsou veškerá měření přesně porovnatelná s jakýmkoliv historickým měřením, které bylo provedeno v minulosti.
  • Měřící pneumatika je chráněna krytem tak, aby nedocházelo k ovlivnění měření vnějším hlukem a větrem. Není tedy nutné následně vyřazovat hlukové události způsobené vozidly, která projíždí kolem měřícího zařízení a měření lze bezpečně realizovat i za běžného provozu.